Το σχέδιο της PGS Lighting Electrical Pay Monthly αφορά ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και φωτιστικά, δίνοντάς έτσι τη δυνατότητα σε πελάτες της PGS να αγοράσουν οποιαδήποτε προϊόντα, πληρώνοντας σε δόσεις.

Με τη χρήση πιστωτικών καρτών λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν μέσω του σχεδίου να αποπληρώσουν την αξία των αγορών τους σε 6 ή 12 ίσες άτοκες μηνιαίες δόσεις. Η δέσμευση της μηνιαίας δόσης γίνεται κατ’ επιλογή του πελάτη αυτόματα την ημερομηνία της αγοράς μέσω του μηχανήματος της JCC.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Συχνές Ερωτήσεις

Call us today
7777-87-01

Μπορείτε να αγοράσετε οποιαδήποτε προϊόντα σήμερα και να αποπληρώσετε την αξία τους σε ίσες, 6 ή 12, άτοκες μηνιαίες δόσεις! Για να μπορείτε να λάβετε μέρος στο σχέδιο, πρέπει να είστε κάτοχος πιστωτικής κάρτας η οποία να έχει εκδοθεί από τράπεζα που συμμετέχει στο σχέδιο. Προϋπόθεση είναι να υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στην πιστωτική σας κάρτα τουλάχιστον ίσο με την συνολική αξία της συναλλαγής. Ολόκληρο το ποσό της συναλλαγής δεσμεύεται στο διαθέσιμο υπόλοιπο της πιστωτικής κάρτας και η αποδέσμευση αυτού του ποσού θα γίνεται σταδιακά κάθε μήνα. Με την πληρωμή δηλαδή της κάθε μηνιαίας δόσης, το αντίστοιχο ποσό θα αποδεσμεύεται και θα γίνεται και πάλι διαθέσιμο για τον πελάτη.

Οι Τράπεζες που συμμετέχουν είναι οι ακόλουθες:

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου)
Alpha Bank (τηλ, 22877477)
Ελληνική Τράπεζα (τηλ 80009999)
Τράπεζα Κύπρου (τηλ 80000800)

Η 1η δόση αποκόπτεται την ημέρα της συναλλαγής.