Ενημερωτικό σημείωμα σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Γενικά

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για την P.G.S. Electrical Supplies Ltd (εφεξής καλούμενη “PGS” ή “Εταιρεία” ή “Εμείς” ή “Mας” ή “Eμάς“), η οποία αναγνωρίζει τη σημασία και δεσμεύεται πλήρως για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής.  

Με αυτό το σημείωμα καθορίζουμε τον τρόπο με τον οποίο η PGS επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.  Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι να σας ενημερώσουμε για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς, τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε αυτά τα δεδομένα, πόσο καιρό τα κρατάμε, ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.

Αυτό το σημείωμα έχει ετοιμαστεί από εμάς, με βάση το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR).

Ποιοι είμαστε

Η PGS (HE23391) είναι εταιρεία ιδιωτικού δικαίου εγγεγραμμένη από το 1984 στην Κύπρο, με έδρα της την 1η Απριλίου 189 στο Παραλίμνι.  Οι κύριες μας δραστηριότητες είναι η πώληση φωτιστικών ειδών, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και λαμπτήρων σε παγκύπρια βάση.

Σε ποιους απευθυνόμαστε με το παρόν σημείωμα

Το παρόν σημείωμα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία:

Είναι τρέχοντες ή δυνητικοί ή παρελθόντες πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες,  εργοδοτούμενοι , επισκέπτες του διαδικτυακού ιστότοπου της Εταιρείας.

Είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι πραγματικοί δικαιούχοι φυσικών προσώπων, οι οποίοι είναι τρέχοντες ή δυνητικοί ή παρελθόντες πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, εργοδοτούμενοι, επισκέπτες του διαδικτυακού ιστότοπου της Εταιρείας.

Είναι εξουσιοδοτημένα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους δυνητικών ή παρελθόντων πελατών, προμηθευτών, συνεργατών, εργοδοτουμένων, επισκεπτών του διαδικτυακού ιστότοπου της Εταιρείας.

Σε ποιες περιπτώσεις θα πάρουμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Όταν έρχεστε σε επαφή μαζί μας για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να σας παράσχουμε, ή να παραλάβουμε προϊόντα ή να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, μπορεί να σας ζητήσουμε να μας παραχωρήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.  Σε τέτοια περίπτωση, έχετε κάθε δικαίωμα να μην μας δώσετε την έγκριση σας και να μην μας τα παραχωρήσετε. Θα χάσετε όμως την πληροφόρηση που ζητάτε από εμάς ή υπάρχει πιθανότητα να μην καταφέρουμε να σας παρέχουμε ή να παραλάβουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε.

Όταν υπάρχει ανάγκη να ανοίξετε λογαριασμό στην εταιρεία μας, μπορούμε να σας ζητήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την είσπραξη και για διαχείριση του λογαριασμού σας. Επίσης, σε τέτοια περίπτωση έχετε κάθε δικαίωμα να μην μας δώσετε την έγκριση σας και να μην μας παραχωρήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ενδεχομένως να μην μπορούμε να αρχίσουμε συναλλαγές μεταξύ μας.

Όταν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.pgs.com.cy θα σας στείλουμε μικρά files γνωστά ως cookies και θα πάρουμε από εσάς ηλεκτρονικά δεδομένα.  Θα έχετε την επιλογή πάλι να αρνηθείτε να μας δώσετε αυτά τα δεδομένα, όμως δεν θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε πλήρως ή μερικώς τις υπηρεσίες διαδικτύου που προσφέρουμε.

Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Για να σας παραδώσουμε  τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες μας ή να παραλάβουμε τα δικά σας εμπορεύματα και υπηρεσίες.

Για να σας ενημερώσουμε για προσφορές, ειδικές τιμές, νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες.

Για να σας ενημερώσουμε ή να σας καλέσουμε σε σεμινάρια και εκδηλώσεις της Εταιρείας μας.

Για να εισπράξουμε τυχόν καθυστερημένα υπόλοιπα και απλήρωτα τιμολόγια του λογαριασμού που διατηρείτε με την Εταιρεία μας ή για να σας πληρώσουμε.

Για να φέρουμε εις πέρας τις υποχρεώσεις μας απέναντι σας, να επιλύσουμε προβλήματα και παράπονα που μπορεί να έχετε και περιστατικά που μπορεί να προκύψουν από τη σχέση μας.

Για να πάρουμε τα σχόλια σας ή τα στατιστικά από τα προσωπικά σας δεδομένα σας για να μας βοηθήσουν να βελτιωθούμε.

Για να επικοινωνήσουμε αυτά τα δεδομένα και να τα μεταφέρουμε σε αρχές, οργανισμούς ή στο Κράτος όταν υπάρχει τέτοια υποχρέωση. Επίσης, για να επικοινωνήσουμε τα προσωπικά δεδομένα, όπου υπάρχει αγωγή μέσω δικαστηρίου εναντίον μας ή/και υπέρ μας.

Για να σας πληροφορήσουμε σχετικά με την εργοδότησή σας ή για την επιλογή μας να σας εργοδοτήσουμε ή να μην σας εργοδοτήσουμε.  Για να σας δημιουργήσουμε επαγγελματική κάρτα την οποία θα χρησιμοποιείτε ως εργοδοτούμενοι για να έρχεστε σε επαφή με συνεργάτες της Εταιρείας.

Για να δημοσιοποιήσουμε το ονοματεπώνυμο σας, το χωριό ή την πόλη σας, φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό από τους επαγγελματικούς σας χώρους και να διαφημίσουμε τα προϊόντα μας ή για να ανακοινώσουμε δώρα που κερδίσατε μέσα από διαγωνισμούς και κληρώσεις.

Ποια προσωπικά δεδομένα μπορεί να χρειαστούμε

Σε όλες τις περιπτώσεις που θα πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί σας θα χρειαστούμε ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση διαμονής, και υπογραφή.

Σε περίπτωση που θα πρέπει να εισπράξουμε από εσάς οφειλόμενα χρήματα ή να σας πληρώσουμε, επιπρόσθετα των πιο πάνω, μπορεί να σας ζητήσουμε αριθμούς και στοιχεία των τραπεζικών σας λογαριασμών, αριθμό IBAN, αριθμούς και ημερομηνίες πιστωτικών καρτών.

Σε περίπτωση που είστε επιχειρηματίας ή εμπορευόμενος ή εκπρόσωπος επιχείρησης ή οργανισμού μπορεί να σας ζητήσουμε, επιπρόσθετα των πιο πάνω, διεύθυνση εργασίας, την κύρια δραστηριότητας της επιχείρησης που εκπροσωπείτε, την ιστοσελίδα, τον αριθμό ΦΠΑ, τη Φορολογική σας ταυτότητα, την θέση σας και προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που η συναλλαγή ενέχει κάποιας μορφής πιστωτικής διευκόλυνσης από εμάς, τότε επιπρόσθετα των πιο πάνω, ενδεχομένως να ζητήσουμε ταυτότητα, ορισμένα δεδομένα σχετικά με την οικονομική κατάσταση του χρεώστη και προσωπική εγγύηση από τον χρεώστη ή το άτομο που τον εκπροσωπεί. 

Σε περίπτωση που είσαστε εργοδοτούμενος ή ενδιαφέρεστε να εργοδοτηθείτε στην Εταιρεία μας, μπορεί να σας ζητήσουμε στοιχεία επικοινωνίας, ημερομηνία γεννήσεως, αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, να μας πείτε αν είστε πολίτης της ΕΕ ή όχι, πηγές εισοδημάτων, ιστορικό προηγούμενων εργοδοτήσεων, πληροφορίες για το μορφωτικό σας επίπεδο και πληροφορίες για την υγεία σας.  Στην περίπτωση των εργοδοτουμένων, συλλέγουμε επίσης προσωπικά δεδομένα οπτικής φύσης μέσω κλειστών συστημάτων ασφαλείας και καμερών.  

Σε περίπτωση που επιλεγείτε από εμάς, με δική σας συγκατάθεση μπορεί να φωτογραφίσουμε τον χώρο σας για να δημοσιοποιήσουμε τη δουλειά μας ή να δημοσιοποιήσουμε το όνομα σας ως νικητές διαγωνισμών και κληρώσεων. Μπορεί να δημοσιοποιήσουμε το ονοματεπώνυμό σας, το χωριό ή την πόλη στην οποία κατοικείτε και φωτογραφίες ή οπτικοακουστικό υλικό από τον ιδιωτικό σας χώρο.

Σε περίπτωση που είστε επισκέπτης της ιστοσελίδας μας www.pgs.com.cy ή των υποσελίδων της, ή αποστολέας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επισκέπτης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, μπορεί να πάρουμε από εσάς επιπρόσθετα των πιο πάνω, διευθύνσεις IP (Internet Protocol Address), το είδος του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε, πληροφορίες για τις υποσελίδες που είδατε στην ιστοσελίδα μας, την ώρα και ημερομηνία που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά δελτία παραγγελίας προϊόντων με όλα τα σχετικά. Μπορούμε επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας και των υποσελίδων της, να σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά έντυπα που θα τα χρησιμοποιήσουμε για στατιστικούς λόγους ή για λόγους διαγωνισμών και κληρώσεων. Σε τέτοια περίπτωση, η συμμετοχή σας θα είναι εντελώς προαιρετική και θα εναπόκειται στη δική σας θέληση να συμμετάσχετε.  Μπορούμε επίσης να σας στείλουμε ηλεκτρονικά αρχεία γνωστά ως cookies. Τα cookies είναι αρχεία με μικρό όγκο δεδομένων, τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται ως ανώνυμα μοναδικά αναγνωριστικά. Αυτά αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από την ιστοσελίδα που επισκέπτεστε και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και μπορείτε να τα διαγράψετε ανά πάσα στιγμή.  Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί αυτά τα “cookies” για συλλογή πληροφοριών για να βελτιώνει την διαδικτυακή υπηρεσία μας. Έχετε την επιλογή να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε αυτά τα cookies και να μάθετε πότε αποστέλλεται ένα cookie στον υπολογιστή σας. Εάν επιλέξετε να αρνηθείτε τα cookies μας, ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένα τμήματα της υπηρεσίας μας.

Εξουσιοδοτημένα και μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη

Πολύ σημαντικό να σας ενημερώσουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην είναι η ίδια η PGS που θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα αλλά τρίτα μέρη όπως εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι μας ή συνεταίροι μας ή συνεργάτες μας ή σχετιζόμενα μέρη με εμάς ή παροχείς υπηρεσιών που εργοδοτούμε .  Τέτοια τρίτα μέρη μπορεί να είναι οι εργοδοτούμενοι μας, τεχνικοί, εταιρείες μεταφορών, εταιρίες παροχής λογισμικού, τηλεπικοινωνιών, εταιρείες ηλεκτρονικών υπολογιστών, εταιρείες διαφήμισης κτλ. Όπως αντιλαμβάνεστε, χρησιμοποιούμε τέτοια τρίτα μέρη  σε περιπτώσεις που είναι αναγκαίο για να φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας.  Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι αυτά τα τρίτα μέρη έχουν περιορισμένη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για να υλοποιήσουν το έργο που τους δώσαμε εκ μέρους μας.  Οπωσδήποτε και αυτοί είναι υποχρεωμένοι να μην αποκαλύψουν τις πληροφορίες σας σε τρίτους.

Πολύ σημαντικό επίσης να σας ενημερώσουμε ότι η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες. Αν κάνετε κλικ σε ένα τέτοιο σύνδεσμο, θα μεταφερθείτε σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Σημειώστε ότι αυτές τις εξωτερικές τοποθεσίες δεν τις διαχειρίζεται η PGS. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε θερμά να ελέγξετε την Πολιτική Απορρήτου αυτών των ιστοσελίδων. Δεν έχουμε κανένα έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων τρίτων.

Που φυλάγονται οι πληροφορίες σας

Κρατούμε τα προσωπικά σας δεδομένα φυλαγμένα στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην 1η Απριλίου 150 στο Παραλίμνι και στα κατά τόπους καταστήματα μας ανά το Παγκύπριο.  Επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα φυλάγονται στο λογισμικό μας πρόγραμμα που μπορεί να βρίσκεται στον διακομιστή (server) μας στην 1ης Απριλίου 150 στο Παραλίμνι, στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών μας, ή μέσω cloud υπηρεσίας εγνωσμένης αξίας οπουδήποτε στον κόσμο.

Πιστεύουμε ότι έχουμε τα κατάλληλα μέσα, τις δικλείδες ασφαλείας αλλά και τους κατάλληλους συνεργάτες και εργοδοτούμενους για να κρατάμε τις πληροφορίες σας μακριά από παράνομη, χωρίς εξουσιοδότηση χρήση, η οποία μπορεί να σας προκαλέσει ζημιά.  Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας σε αυτό. Να θυμάστε όμως ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής και αξιόπιστη και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια της.

Πόσο καιρό κρατούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Φυλάγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μια περίοδο το μέγιστο μέχρι 10 έτη πέραν της περιόδου που απαιτεί η σχέση μας εκτός και αν έχουμε νομική υποχρέωση να κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα για ακόμη περισσότερο διάστημα ή εκτός και αν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι εφικτό να διαγραφούν για τεχνικούς λόγους.

Τα δικαιώματα σας

Έχετε δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Έχετε δικαίωμα να ξεχαστείτε. Να μας διατάξετε δηλαδή γραπτώς να καταστρέψουμε ή να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με γραπτή προειδοποίηση και αυτό θα γίνει εντός 30 ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης.  Σημειώνουμε ότι δεν έxετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε προσωπικά σας δεδομένα που μπορεί να μας οδηγήσουν στην είσπραξη αν μας οφείλετε χρήματα, μέσα στα πλαίσια πιστωτικών διευκολύνσεων που πιθανόν να σας παραχωρήσαμε ή εφόσον τα υπόλοιπα είναι εκκρεμή.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την αναθεωρημένη πολιτική μας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Έχετε δικαίωμα να διορθώσετε ή να ανανεώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα 

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό στην επεξεργασία που τυγχάνουν από εμάς, όταν αυτό δεν εναντιώνεται με Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και όταν δεν είναι μέρος δικαστικών υποθέσεων.

Έχετε δικαίωμα να προβείτε σε παράπονο αν δεν είσαστε ευχαριστημένοι με τον χειρισμό που έτυχαν τα προσωπικά σας δεδομένα.  Αν έχετε οποιοδήποτε παράπονο ή θέλετε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας πρέπει να επικοινωνείτε μαζί μας γραπτώς μόνο μέσω email στο [email protected]  ή μέσω διπλοσυστημένης γραπτής επιστολής στην διεύθυνση 1ης Απριλίου 150, Παραλίμνι.

Αναθεώρηση παρόντος σημειώματος

Αυτό το σημείωμα αναθεωρήθηκε τελευταία φορά την 14η Ιουλίου 2018.  Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι το παρόν σημείωμα μπορεί να τυγχάνει αναθεωρήσεων από καιρό εις καιρό.  Έτσι, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε περιοδικά αυτό το σημείωμα για τυχόν αλλαγές. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου στην ιστοσελίδα μας www.pgs.com.cy. Αυτές οι αλλαγές ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευσή.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Αν έχετε οποιανδήποτε απορία αναφορικά με το πώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς στο 77778701, στο τηλεομοιότυπο 23820010, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο [email protected] ή με επιστολή στο Τ.Θ. 33088, 5310 Παραλίμνι.

Το πιο πάνω σημείωμα διέπεται από το Κυπριακό δίκαιο.